Υδρόγειος ΑΑ & ΑΕ Πρόσβαση Συνεργατών  Επιλογή Γλώσσας   
 
 
 
Αμοιβές Ιατρών Μέρος 2
    Τελευταία Νέα
     
Αρχική
Μέρος 1   |   Μέρος 2   |   Μέρος 3   |   Μέρος 4   |   Μέρος 5


ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ
   
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ  
   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
Επίσκεψη € 50.00
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΦΡΩΝ  
Απλή Νεφρεκτομή € 1,320.00
Διακοιλιακή – Διαπεριτοναϊκή ριζική νεφρεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό € 1,525.00
Μερική Νεφρεκτομή ή Ημινεφρεκτομή € 1,525.00
Νεφροουρητηρεκτομή  € 1,725.00
Νεφροπηξία € 1,120.00
Πυελολιθοτομή € 1,320.00
Νεφρολιθοτομή € 1,525.00
ESWL (εξωσωματική λιθοτριψία) € 2,030.00
Νεφροστομία ανοικτή € 1,120.00
Διαδερμική Νεφροστομία € 610.00
Αφαίρεση Κύστης Νεφρού € 1,120.00
Διαδερμική παρακέντηση κύστης νεφρού € 305.00
Πλαστική ΠΟΣ (πυελοουρητηρικής συμβολής) € 1,525.00
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ  
Καθετηριασμός ουρητήρα ετερόπλευρος € 305.00
Καθετηριασμός ουρητήρα αμφοτερόπλευρος € 410.00
Ενδοσκοπική Αφαίρεση Λίθου Ουρητήρα (ZEISS) € 610.00
Ενδοσκοπική Ουρητηρολιθοτριψία με χρήση Ουρητηροσκοπίου € 1,220.00
Ουρητηρολιθοτομή (ΟΛΤΜ) € 1,120.00
Διουρηθρική Διατομή Ουρητηροκήλης ή Ουρητηρικού Στομίου € 610.00
Αφαίρεση ουρητηροκήλης € 1,320.00
Ουρητηρόλυση – Ετερόπλευρος € 1,120.00
Ουρητηρόλυση – Αμφοτερόπλευρα € 1,525.00
Μετεμφύτευση Ουρητήρα απλή (COHEN, POLITANO, LEAD)   
α) ετερόπλευρος € 1,625.00
β) αμφοτερόπλευρος € 1,830.00
Μετεμφύτευση ουρητήρα με κινητοποίηση και στήριξη της κύστεως κατά PSOAS – HITCH € 1,725.00
Μετεμφύτευση ουρητήρα κατά BOARI € 1,725.00
Μετεμφύτευση μεγα- ουρητήρα με TAILORING € 1,625.00
Ουρητηροσιγμοειδοστομία € 1,625.00
Ουρητηρο-ουρητηρική αναστόμωση € 1,725.00
Ουρητηροστομία στο δέρμα € 1,220.00
Ουρητηροστομία in Situ € 1,015.00
Ουρητηροσκόπηση € 510.00
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΣΤΕΩΣ  
Ριζική κυστεκτομή με ορθότοπη ειλεοκυστη € 4,060.00
Ριζική κυστεκτομή με ουρητηροσιγμοειδοστομία € 3,655.00
Ριζική κυστεκτομή με ειλεοστομία (BRICKER) € 2,840.00
Απλή κυστεκτομή με ουρητηροσιγμοειδοστομία € 2,840.00
Μερική κυστεκτομή € 1,625.00
Μερική κυστεκτομή με μετεμφύτευση ουρητήρα  € 1,830.00
Σύγκλειση εκστροφής κύστεως € 2,030.00
Διερευνητική κυστεοπλαστική CLAM (CAECOCYSTOPLASTY-ILECYSTOPLASTY) € 2,030.00
Κυστεοπλαστική με μετεμφύτευση ουρητήρων € 2,030.00
Αφαίρεση εκκολπώματος € 1,220.00
Συρραφή ρήξεως ουροδόχου κύστεως € 1,220.00
Σύγκλειση κυστεοκολπικού συριγγίου € 1,420.00
Στήριξη κύστεως κατά Stamey € 1,015.00
Στήριξη κύστεως Marshall – Marchetti € 1,015.00
Στήριξη κύστεως με ταινία ελεύθερης τάσης TVT € 1,015.00
Ανοικτή κυστεοστομία € 915.00
Διαδερμική τοποθέτηση υπερηβικής κυστεοστομίας € 330.00
Κυστεολιθοτομή ανοικτή € 1,015.00
Κυστεολιθοτριψία διουρηθρική - ΚΛΨ € 1,220.00
Κυστεοσκόπηση € 305.00
Βιοψία κύστεως € 305.00
Εκκένωση αιματοκύστης διουρηθρικά € 510.00
Διουρηθρική αφαίρεση όγκου κύστεως TUR-B € 1,220.00
Κλειστή κυστεοδιαθερμία κυστικού θηλώματος € 610.00
Καθετηριασμός κύστεως € 61.00
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ  
Διακυστική προστατεκτομή για Ca Προστάτου € 2,640.00
Διακυστική προστατεκτομή  ή MILLIN / Διουρηθρική προστατεκτομή (ΤUR-P) € 1,420.00
Σχάση αυχένα κύστεως – TUIP € 815.00
Πλαστική αυχένα κύστεως Y.V. € 1,120.00
Βιοψία προστάτου περινεϊκή € 365.00
Βιοψία προστάτου κατευθυνόμενη με διορθικό υπερηχογράφημα € 410.00
Διορθική τυφλή βιοψία προστάτη € 305.00
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ  
Διαστολές ουρήθρας € 205.00
Ουρηθροτομή τυφλή – OTIS € 365.00
Οπτική ουρηθροτομή € 710.00
Ουρηθροτομή εξωτερική € 915.00
Διατομή Ουρηθρικού στόμιου (MEATOTOMY) € 205.00
Πλαστική ουρηθρικού στόμιου € 410.00
Διουρηθρική αφαίρεση βαλβίδων / Αφαίρεση εκκολπώματος ουρήθρας € 815.00
Ηλεκτροπηξία θηλωμάτων ουρήθρας € 410.00
Ουρηθρεκτομή € 1,120.00
Ουρηθροπλαστική πρόσθια σε ένα χρόνο € 1,420.00
Ουρηθροπλαστική πρόσθια σε πρώτο στάδιο  € 915.00
Ουρηθροπλαστική πρόσθια σε δεύτερο στάδιο € 1,320.00
Αποκατ. ρήξεως μεμβρανώδους ουρήθρας / Αποκ ρήξ περινεϊκής ουρήθρας € 1,320.00
Πλαστική βαλανικού υποσπαδία χωρίς χορδή € 1,320.00
Πλαστική Υποσπαδία με χορδή σε ένα χρόνο € 1,420.00
Αφαίρεση χορδής και ευθειασμός πέους € 915.00
Πλαστική νεοουρήθρας (β' στάδιο) € 1,015.00
Σύγκλειση ουρηθρικού συριγγίου € 815.00
Αφαίρεση λίθου ουρήθρας € 510.00
Περινεϊκή ουρηθροστομία € 915.00
Πλαστική επισπαδία σε ένα στάδιο € 1,625.00
Πλαστική επισπαδία 1ο στάδιο / Πλαστική επισπαδία 2ο στάδιο € 1,220.00
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΟΥΣ ΚΑΙ ΟΣΧΕΟΥ  
Περιτομή € 385.00
Πλαστική εγχείρηση φιμώσεως € 475.00
Διατομή χαλινού € 226.00
Ραχιαία σχάση ακροπόσθιας € 250.00
Σηραγγοσπογγιώδης αναστόμωση ετερόπλευρος € 915.00
Σηραγγοσπογγιώδης αναστόμωση αμφοτερόπλευρος € 1,120.00
Σαφηνοσηραγγώδης αναστόμωση € 1,220.00
Συρραφή τραύματος του δέρματος πέους € 250.00
Συρραφή ρήξεως σηραγγώδους σώματος του πέους € 1,015.00
Επικάλυψη απογθέντος πέους με όσχεο 1ο στάδιο € 815.00
Επικάλυψη απογθέντος πέους με όσχεο 2ο στάδιο € 610.00
Ευθειασμός πέους κατά NESBIT / Διορθωτική επέμβαση για νόσο PEYRONIE € 1,015.00
Τοποθέτηση πεΪκής πρόσθεσης (πλην την αξία της πρόσθεσης) € 1,320.00
Ηλεκτροπηξία κονδυλωμάτων πέους € 160.00
Μερική Πεεκτομή € 915.00
Ολικός ακρωτηριασμός πέους € 1,420.00
Ολικός ακρωτηριασμός πέους με ταυτόχρονη αφαίρεση των όρχεων – όσχεου και λεμφαδενικού καθαρισμού € 1,625.00
Συρραφή τραύματος οσχέου € 305.00
Επικάλυψη απογνυμνοθέντων όρχεων με δερματικούς κρημνούς € 1,220.00
Σχάση και παροχέτευση αιματώματος ή αποστήματος οσχέου € 365.00
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ   
Βιοψία όρχεος € 510.00
Σπερματοδοχοκυστεογραφία ετερόπλευρη € 510.00
Σπερματοδοχοκυστεογραφία αμφοτερόπλευρη € 610.00
Απολίνωση σπερματικού πόρου ετερόπλευρη € 305.00
Απολίνωση σπερματικού πόρου αμφοτερόπλευρη € 410.00
Επιδιδυμοσπερματική αναστόμωση € 1,015.00
Απολίνωση σπερματικής φλέβας (Κιρσοκήλη) € 710.00
Λαπαροσκοπική απολίνωση σπερματικής φλέβας  € 1,220.00
Ορχεοπηξία ετερόπλευρη € 710.00
Ορχεοπηξία αμφοτερόπλευρη / Κρυψορχία € 915.00
Παρακέντηση Υδροκήλης € 102.00
Υδροκήλη – Αναστροφή Ελυτροειδούς € 710.00
Αφαίρεση κύστης επιδιδυμίδας / Επιδιδυμεκτομή / Ορχεκτομή ετερόπλευρος € 710.00
Ορχεκτομή αμφοτερόπλευρος € 915.00
Συστροφή όρχεος – χειρουργική ανάταξη € 710.00
Τοποθέτηση ορχικής πρόσθεσης (πλην της αξίας της πρόσθεσης) € 710.00
Οπισθοπεριτοναϊκός λεμφαδενικός καθαρισμός € 2,640.00
Ρήξη όρχεως € 610.00
ΔΙΑΦΟΡΑ  
U/S Ουρηποιητικού ή Γεννητικού συστήματος στον άνδρα € 91.00
Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη TRUS € 113.00
Μέτρηση ροής ούρων € 61.00
Ουροδυναμικός έλεγχος (πλην τα αναλώσιμα) / Δυναμική σηραγγομετρία € 205.00
Πλύσεις κύστεως για αφαίρεση αιμοπηγμάτων € 80.00
   
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
Εξέταση € 50.00
Εξέταση και Ηλεκτροκαρδιογράφημα € 70.00
   
   
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
Εξέταση € 50.00
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ / Η ΕΝΔΟΑΡΘΡΙΚΗ ΕΝΕΣΗ  
Άρθρωση ισχίου € 113.00
Άρθρωση γόνατος/ώμου € 91.00
Άρθρωση αγκώνος/καρπού/ποδοκνημικής/δακτύλων, ακρωμιοκλειδική, κλπ. € 68.00
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΩΑΡΘΡΙΚΕΣ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ € 68.00
   
   
ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ  
   
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  
Ταχείες Βιοψίες € 113.00
Μεγάλες Βιοψίες (Λαρυγγεκτομή, πνευμονεκτομή, νεφροκτομή, κυστεκτομή, παγκρεατεκτομή κατά Whipple, ριζική προστατεκτομή, ορχεκτομή λόγω νεοπλασίας, αιδοιεκτομή για κακοήθη όγκο, γαστρεκτομή, εντερεκτομή, γναθεκτομή, όγκος ωοθήκης) € 113.00
Μέτριες Βιοψίες (Διουρηθρική προστατεκτομή, ογκεκτομή μαστού, όγκος μαλακών μορίων, λεμφαδένες, θυρεοειδεκτομή, ενδοκρινείς αδένες, υστερεκτομή, κωνοειδής εκτομή τραχήλου, οστεομυελική βιοψία) € 76.00
Μικρές Βιοψίες (Βιοψικό υλικό από γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, κολποσκόπηση, βρογχοσκόπηση, δερματικά ογκίδια, χολοκυστεκτομή, σκωληκοειδεκτομή, υλικό από απόξεση μήτρας, βρογχοσκόπηση, αμυγδαλεκτομή κλπ.) € 46.00
Κυτταρολογικές Εξετάσεις (Μη γυναικολογικό υλικό, υλικά παρακεντήσεων FNA, εκκρίσεις, υλικά κοιλοτήτων κλπ.) € 34.00
Ορμονικοί Υποδοχείς € 100.00
   
   
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  
   
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ   
 
ΚΡΑΝΙΟ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ  
Α.  'Ογκοι εγκεφάλου  
        Λοβεκτομή € 3,385.00
Βιοψία δια κρανιοτoμής € 1,600.00
Στερεοτακτική βιοψία € 1,800.00
Ενδοεγκεφαλικοί όγκοι / Όγκοι βάσεως / Ενδοκοιλιακοί όγκοι € 4,500.00
Όγκοι οπισθ βόθρου / Διασφηνοειδική αφαίρ όγκων  υποφύσεως € 4,500.00
   
Β.  Αγγειακές παθήσεις  
                 Ανευρύσματα και Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες € 4,500.00
        Έξω - ενδοκρανιακή μικροαναστόμωση € 4,500.00
Απολίνωση καρωτίδος / Ενδοαρτηρεκτομή καρωτίδος € 3,385.00
   
Γ.  Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις  
Επισκληρίδιο αιμάτωμα € 2,260.00
         Υποσκληρίδιο αιμάτωμα € 2,600.00
Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα € 2,800.00
Αιματωμα οπισθίου βόθρου € 3,000.00
   
Δ. Ενδοεγκεφαλικά αιματώματα  
        Παροχέτευση δια κρανιοανατρήσεως € 2,260.00
        Αφαίρεση δια κρανιοτομής € 3,380.00
   
Ε.  Υδροκεφαλία  
Κοιλιο-περιτοναϊκή παροχέτευση € 2,450.00
Κοιλιο-σφαγητιδική παροχέτευση € 2,800.00
ΣΤ.  Κρανιοπλαστική € 2,260.00
   
Ζ.  Πλαστική μετωπιαίας χώρας για ρινόρροια € 3,380.00
   
Η.  Νευραλγία τριδύμου  
Θερμοπληξία του Γασσερίου γαγγλίου € 1,600.00
Οπίσθιο Γασσέριος διατομή € 2,260.00
Μικροαγγειακή αποσυμπίεση του νεύρου € 4,500.00
   
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ  
Α. Αυχενική μοίρα της σπονδυλική στήλης   
                  Δισκεκτομή οπίσθια προσπέλαση € 2,250.00
                  Πεταλεκτομή δια στένωση € 2,250.00
                  Πεταλο-πλαστική € 3,380.00
                  Δισκεκτομή προσθία προσπέλαση € 2,250.00
                  Δισκεκτομή-σπονδυλοδεσία, πρόσθια προσπέλαση € 3,000.00
                              α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 750.00
                 Δισκεκτομή και τοποθέτηση τεχνητού δίσκου € 3,380.00
                             α. Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 1,130.00
                 Σπονδυλοδεσία προσθία προσπέλαση € 2,635.00
                             α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 565.00
                 Σωματεκτωμή και σπονδυλοδεσία € 4,135.00
                             α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 1,500.00
                 Ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία € 5,650.00
                 Διαστοματική αφαίρεση του οδόντος-Ιν/κή σπονδ/σια € 9,400.00
                 Πεταλεκτομή του Α1 - ινιοαυχενική σπονδυλοδεσία  € 7,900.00
                 Αφαίρεση παρασπονδυλικών εξεργασιών € 3,380.00
                 Αφαίρεση εξωσληριδίων όγκων € 3,760.00
                 Αφαίρεση ενδοσκληριδίων εξωμυελικών όγκων € 4,700.00
                 Αφαίρεση ενδομυελικών όγκων € 5,640.00
   
Β. Θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης  
Πεταλεκτομή δια στένωση του νωτιαίου σωλήνα € 2,250.00
Δισκεκτομή € 1,880.00
Σπονδυλοδεσία οπισθία προσπέλαση € 3,760.00
             α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 940.00
Σωματεκτωμή-σπονδυλοδεσία (προσθία προσπέλαση) € 5,250.00
             α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 1,695.00
Σωματεκτωμή-σπονδυλοδεσία (προσθία/οπισθία) € 9,025.00
             α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 2,445.00
Σπονδυλοπλαστική (διαδερμική) € 2,260.00
              α. Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 940.00
Σπονδυλοδεσία - σπονδυλοπλαστική € 5,640.00
             α. Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 1,700.00
Αφαίρεση παρασπονδυλικών εξεργασιών € 3,390.00
Αφαίρεση εξωσκληριδίων όγκων € 3,760.00
Αφαίρεση ενδοσκληριδίων εξωμυελικών όγκων € 4,700.00
Αφαίρεση ενδομυελικών όγκων € 5,640.00
   
Γ. Οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης  
   
Πεταλεκτομή δια στένωσης του νωτιαίου σωλήνα € 2,250.00
              α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 565.00
Ημιπεταλεκτομή € 2,250.00
              α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 565.00
Ημιπεταλεκτομή - δισκεκτομή € 2,250.00
               α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 565.00
Δισκεκτομή € 1,880.00
               α. Δια κάθε επιπλέον επίπεδο-ομόπλευρο € 470.00
               β.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο-ετερόπλευρο € 660.00
Ενδοσκοπική δισκεκτομή (αναλώσιμα) € 3,385.00
               α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 940.00
Διασωματική σπονδυλοδεσία (με κλωβούς) € 3,385.00
               α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 940.00
Σπονδυλοδεσία - διαυχενική € 3,385.00
               α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 755.00
Σωματεκτομή-σπονδυλοδεσία( (προσθία προσπέλαση) € 5,265.00
               α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 1,695.00
Σωματεκτομή-σπονδυλοδεσία (προσθία/οπισθία) € 9,025.00
               α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 2,500.00
Σπονδυλοδεσία - διαυχενική και Διασωματική € 4,500.00
               α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 2,260.00
Σπονδυλοπλαστική (διαδερμική) € 2,260.00
               α.  Δια κάθε επιπλέον επίπεδο € 940.00
Σπονδυλοδεσία - σπονδυλοπλαστική € 5,640.00
Αφαίρεση παρασπονδυλικών εξεργασιών € 3,385.00
Αφαίρεση εξωσκληριδίων όγκων € 3,760.00
Αφαίρεση ενδοσκληριδίων εξωμυελικών όγκων € 4,700.00
Αφαίρεση ενδομυελικών όγκων € 5,640.00
   
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΝΕΥΡΑ  
   
Διερεύνηση βραχιονίου πλέγματος € 2,200.00
Σκαληνοτομή - αφαίρεση πλευράς € 1,600.00
Μετάθεση ωλενείου € 1,130.00
Διάνοιξη καρπιαίου σωλήνος - νευρόληση € 380.00
Αναστόμωση νεύρου € 1,600.00
Μεταμόσχευση νεύρου από 3300,00 μέχρι 6500,00 ευρώ € 3,300.00
Τοποθέτηση DCS ή επισκληριδίων ηλεκτροδίων € 1,850.00
Θερμοπληξια DREZ € 2,260.00
 
[19/02/2016]
Κοπή Πίτας Διοικητικού Προσωπικού

[21/12/2015]
Δωρεά τροφίμων και παιδικών υποδημάτων στο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Μιχάλης Κακογιάννης’ στην Λάρνακα.

[06/12/2015]
Εκδήλωσης Στήριξης του Κέντρου για άτομα με ειδικές ανάγκες Άγιος Λάζαρος

[23/09/2015]
Αιμοδοσία

[29/07/2015]
Δωρεα στο Τμημα Παιδιατρικης του Γενικου Νοσοκομειου Λαρνακας

[08/07/2015]
Δωρεα στο Τμημα Παιδιατρικης του Γενικου Νοσοκομειου Λαρνακας

[29/05/2015]
Ο Δήμος Παραλιμνίου Εμπιστεύεται το Στόλο Οχημάτων του στην ΥΔΡΟΓΕΙΟ

[25/05/2015]
Ετήσιο Συνέδριο Συνεργατών Στερεάς Ελλάδος και Νήσων Αιγαίου

[19/02/2015]
Παγκύπριο Συνέδριο «Υγεία – ο Πραγματικός Πλούτος».

[17/09/2014]
Αιμοδοσία

 
 
 
+ 357 24 200 800 + 357 24 82 82 98 info@ydrogios.com.cy
 
  Ydrogios House, Μεδούσης 2, 6059 Λάρνακα
ΤΘ 40378, 6303 - Λάρνακα